Att tänka på innan du köper ett gammalt hus

Gamla hus har ofta en speciell charm. Åtminstone när de tagits om hand väl genom åren. Men det finns alltid lite extra du borde tänka på om du planerat att köpa ett äldre hus. Du vill ju självfallet undvika alla otrevliga överraskningar trots allt.Vid alla husköp är det så klart viktigt att anlita en besiktningsman för att se över hela byggnaden. Vikten av detta blir bara större och större ju äldre huset är. De kan hjälpa dig att identifiera potentiella risker och svagheter med byggnaden som kan behöva åtgärdas eller åtminstone övervakas.En sak som besiktningsmän normalts sett inte gör men som kan vara bra att få gjort är att inspektera vatten- och avloppsrören. Dessa delar är alltid potentiella svaga punkter i en byggnad och har precis som allt annat en viss livslängd. Har de inte bytts ut på lång tid kan det mycket väl vara ett extra arbete och en ytterligare kostnad du behöver planera för.Och innan du börjar göra planer för en massa yttre renoveringsprojekt bör du också ta och kolla upp om byggnaden är kulturmärkt i någon grad. Det kan i stor utsträckning begränsa vilka sorts förändringar ni får göra. Desamma kan även gälla den rådande detaljplanen för området. Många gånger är du begränsad till att måla den i samma färg, lägga samma sorts tak och så vidare.