Bra att veta om att bo i bostadsrätt

Många svenskar idag bor i bostadsrätt och det förväntas bli fler med tiden. Du kanske själv har funderat på att köpa en bostadsrätt? Innan du gör det är det bra att veta lite mer om vad detta faktiskt betyder. Det finns både för- och nackdelar med att bo i en bostadsrätt och det är ju upp till vad och en att bestämma vad som väger tyngst för dem.

Du köper en andel i föreningen

När du köper en bostadsrätt köper du tekniskt sett en andel av föreningen och får då nyttjanderätten av en av lägenheterna i ett flerbostadshus. Istället för att betala hyra varje månad som för en hyresrätt betalar du istället en månadsavgift som ska täcka underhållet av byggnaden. Månadsavgiften är dock i regel betydligt mindre än hyran skulle vara för en hyresrätt av samma storlek och i samma område.

Fördelning av ansvar

Bor du i en villa ansvarar du så klart för allt underhåll och skötsel av den. I en hyresrätt är det hyresvärden som står för nästan allt. Men i en bostadsrätt är fördelningen av ansvaret mer uppdelat. I grova drag kan man säga att allt bostadsrättshavaren kan se inne i sin lägenhet är också deras ansvar att underhålla. Med undantag för saker som radiatorer och ventilation.Om föreningen exempelvis beslutar om att det är dags för ett stambyte i byggnaden är det helt och hållet deras ansvar att detta görs. De kommer dock fortfarande behöva anlita en expert inom området för att genomföra arbetet. Bor du till exempel i Stockholm kommer du nog få en expert på just stambyte Stockholm som kommer och byter stammarna i hela byggnaden.