Förnya fasaden

Fasaden på ett hus utsätts för en hel del under årens gång. Väder och vind kan slita hårt på vilken fasad som helst i det långa loppet. Allt emellanåt bör man ta sig en titt på fasaden och se om det inte är något som behöver åtgärdas.Beroende på vilken fasad man har finns det olika åtgärder som kan behöva göras. Träfasader behöver i regel mest underhåll medan putsade fasader behöver ganska lite och tegelfasader är näst intill underhållsfria.Något alla fasader behöver med jämna mellanrum är rengöring. Alla material kan bli smutsiga och med lite vatten och eventuell fasadtvättmedel kan man få bort det mesta. Fasader som blir angripna av mögel eller alger kan behöva speciella rengöringsmedel för att ta död på tillväxten.En träfasad kommer också behövas målas om efter en tid. Detta är ett ganska omfattande arbete då man även måste se till att ta bort all lös färg innan man målar nytt. I samma skede är det också bra att kontrollera att inga av brädorna blivit angripet av skadedjur eller röta.Putsade fasader kan i sin tur drabbas av sprickor och behöver då repareras. Större skador kan dock vara mer besvärliga då det kan betyda att man behöver byta ut en hel sida av väggen.Man kan även titta på hur man dekorerar fasaden och tänka på att exempelvis byta ut hussiffrorna mot nya eller kanske till och med stava ut det med bokstäver. Det går också att hänga upp blomkrukor och andra fasaddekorationer. Men kom ihåg att detta kan vaa svårt på just putsade fasader.