Större renoveringar i fastigheten

Bor man i en bostadsrätt så kommer det förmodligen att komma upp i diskussion på den årsstämma man håller i sin förening om större renoveringar i fastigheten där man bor. Detta är något som ni tillsammans har ansvar för och måste åtgärda för att hålla en bra standard på de fastigheter som bostadsrättsföreningen tillsammans äger och förvaltar.

Gällande stambyte i fastigheten

Om det är fråga om ett stambyte så kan vi tipsa om företaget Frakka som har stor erfarenhet av detta. Det är inte som att måla om en fasad även om detta är ett stort jobb som ska utföras. Ett stambyte innebär att alla boenden blir involverade. Som styrelse så gäller det att man skaffar sig den information som krävs för att kunna meddela alla medlemmar. Det kan vara så att man som ägare av en lägenhet vill i samband med stambytet renovera sin toalett och badrum i samband med ett stambyte.

Ökat värde på lägenheter och fastighet

Genom att utföra olika typer av renoveringar så ökar värdet på både fastigheten i sig men också lägenheterna. Det är enbart positivt till att underhålla och renovera i bostadsrättsföreningen. Ekonomin är viktigt för att allt ska fungera. Den avgift som man betalar varje månad till föreningen är tänkt att kunna bekosta underhåll och viss del av renoveringar som måste utföras. Har man en stadig ekonomi i bostadsrättsföreningen så kanske man slipper höjningar av avgifterna för att ha råd med exempelvis ett stambyte.